IZVANPASTORALNE AKTIVNOSTI

Hrvatske katoličke misije ili kako se sada nazivaju zajednice po cijelom svijetu oduvijek su se trudile Hrvatima izvan domovine, osim pastoralne skrbi, pružiti i kutak domovine koju je naš čovjek bio prisiljen napustiti iz raznoraznih razloga. Poseban naglasak sve su hrvatske katoličke misije stavljale na očuvanje tradicije i njegovanje hrvatskog jezika.

Naša katolička zajednica po tom pitanju nije bila ništa manje angažirana. Ulagano je i vrijeme i sredstva kako bi se omogućilo našim vjernicima da se okupljaju na zajedničkim aktivnostima. Tako smo folklornu skupinu pomagali dovodeći učitelje, kupujući narodno nošnju koju i danas brižno čuvamo, organiziralo smo predavanja, predstavljanja knjiga, igrokaze i slično.

S tim u vezi pružamo punu podršku Hrvatskoj nastavi koja osim jezika našu djecu uči i o povijesti, zemljopisu i hrvatskoj književnosti.