Kršćanski nauk

Molitve koje mora znati svaki kršćanin

 

Znak Svetog križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

Oče naš

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje.
Dođi kraljevstvo tvoje.
Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdašnji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

 

Zdravo Marijo

Zdravo Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom!
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus!
Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen.

 

Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

Pokoj vječni

Pokoj vječni daruj im Gospodine!
I svjetlost vječna svjetlila njima.

 

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista,
Sina njegova  jedinoga, Gospodina našega
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao;
treći dan uskrsnuo od mrtvih,
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu Katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni. Amen

 

Anđelu čuvaru

Anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili.
Prema Božjem obećanju čuvaj mene noću, danju.
Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani.
A kad s ovog svijeta pođem sretno da u nebo dođem,
da se ondje s tobom mogu vječno klanjat dragom Bogu. 

Anđeoski pozdrav

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
I ona je začela po Duhu Svetom.
Zdravo Marijo…

Evo službenice Gospodnje.
Neka mi bude po riječi tvojoj.
Zdravo Marijo…

I Riječ je tijelom postala.
I prebivala među nama.
Zdravo Marijo…

Moli za nas sveta Bogorodice.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:
Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci Njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Kraljice neba, raduj se
(moli se umjesto “Anđeo Gospodnji” od Uskrsnog bdjenja do Duhova) 

Kraljice neba, raduj se
Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.

Uskrsnu, kako je rekao, aleluja.
Moli za nas Boga, aleluja.

Veseli se i raduj, Djevice Marijo, aleluja.
Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja.

Pomolimo se.
Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem Sina svoga, Gospodina našega Isusa  Krista, daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. Po istom  Kristu,
Gospodinu našem. Amen. 

 

Krunica

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 • Vjerovanje (križ)
 • Oče naš (veliko zrno)
 • Tri Zdravo Marije (na tri manja zrna) te kod riječi „Isus“, dodaje se:
 1. Koji neka nam umnoži vjeru
 2. Koji neka nam utvrdi ufanje
 3. Koji neka nam usavrši ljubav.
 • Slava Ocu

Zatim se moli pet desetica Krunice a svaka se sastoji od:

 • 1 Oče naš,
 • 10 Zdravo Marija (iza svakog „Isus“ u Zdravo Mariji nadodaje se otajstvo koje se moli)
 • 1 Slava Ocu

Na kraju desetice, iza Slava Ocu molimo:
O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one koje su najpotrebnije tvoga milosrđa.

Na kraju krunice moli se
Zdravo Kraljice, Majko milosrđa,
živote, slasti i ufanje naše, zdravo!
K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.
K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči  na nas
te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka, Djevice Marijo!

Radosna otajstva
(ponedjeljak i subota)

 1. Koga si, Djevice po Duhu Svetom začela.
 2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
 3. Koga si, Djevice, rodila.
 4. Koga si,  Djevice, u hramu prikazala.
 5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

Otajstva svjetla
(četvrtak)

 1. Koji je na rijeci Jordanu  kršten bio.
 2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
 3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
 4. Koji se na gori preobrazio  i svoju nam slavu objavio.
 5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao.

Žalosna otajstva
(utorak i petak)

 1. Koji se za nas krvavim znojem znojio.
 2. Koji je za nas bičevan bio.
 3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
 4. Koji je za nas teški križ nosio.
 5. Koji je za nas raspet bio.

Slavna otajstva
(srijeda i nedjelja)

 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.
 2. Koji je na nebo uzašao.
 3. Koji nam je Duha Svetoga poslao.
 4. Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo.
 5. Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio.


 

Ispovijed

Kada dođeš u ispovjedaonicu pozdravi:  Hvaljen Isus i Marija!
Zatim se prekriži: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Reci kad si se zadnji put ispovjedio/la.
Zatim kaži svoje grijehe i na kraju reci: više se ne sjećam ili to je sve.
Zatim pokorno saslušaj što će te svećenik pitati i što će ti savjetovati.   
Zapamti naređenu pokoru.
Na kraju moli kajanje ovim ili sličnim riječima:
Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da ne ću više griješiti.

Tada svećenik pruži ruke nad glavom pokornika i moli: Bog, milosrdni Otac…
…i ja te odrješujem od grijeha tvojih. Idi u miru. 

 

Mali katekizam

 

Deset Božjih zapovijedi

 1. Ja sam Gospodin Bog tvoj: nemaj drugih bogova uz mene.
 2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.
 3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.
 4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
 5. Ne ubij.
 6. Ne sagriješi bludno.
 7. Ne ukradi.
 8. Ne reci lažna svjedočanstva.
 9. Ne poželi tuđeg ženidbenog  druga.
 10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.

 

Dvije zapovijedi naravi

 1. Čini drugom što bi tebi bilo drago da ti drugi čini.
 2. Ne čini drugom što ne bi želio da on tebi učini.

 

Pet Crkvenih zapovijedi

 1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu Misu u   nedjelju i zapovijedne blagdane.
 2. Posti zapovjedne poste i u određene dane ne mrsi.
 3. Svake se godine najmanje jedanput ispovjedi i o Uskrsu pričesti.
 4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve.
 5. Doprinosi za crkvene potrebe.

 

Sedam glavnih grijeha

 1. Oholost
 2. Škrtost
 3. Bludnost
 4. Zavist
 5. Neumjerenost u jelu i piću
 6. Srditost
 7. Lijenost

 

Četiri u nebo vapijuća grijeha

 1. Hotimično ubojstvo.
 2. Tjelesni grijeh protiv naravi.
 3. Tlačenje ubogih, udovica i sirota.
 4. Zadržavanje zaslužene radničke plaće.

 

Dvije zapovijedi ljubavi

 1. Ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim.
 2. Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe.

 

Isusovo zlatno pravilo

Sve što želite da ljudi čine vama, to činite i vi njima!

 

Sedam  svetih sakramenata

 1. Krštenje
 2. Potvrda (krizma)
 3. Euharistija (sv. Pričest)
 4. Pomirenje (ispovijed)
 5. Bolesničko pomazanje
 6. Svećenički Red
 7. Ženidba

 

Sedam darova Duha Svetoga

 1. Mudrost
 2. Razum
 3. Savjet
 4. Jakost
 5. Znanje
 6. Pobožnost
 7. Strah Božji

 

Devet plodova Duha Svetoga

 1. Ljubav
 2. Radost
 3. Mir
 4. Strpljivost
 5. Blagost
 6. Dobrota
 7. Vjernost
 8. Skromnost
 9. Uzdržljivost

 

Sedam duhovnih dijela milosrđa

 1. Dvoumna savjetovati
 2. Neuka poučiti
 3. Grešnika pokarati
 4. Žalosna i nevoljna utješiti
 5. Uvredu oprostiti
 6. Nepravdu strpljivo podnositi
 7. Za žive i mrtve Boga moliti

 

 Sedam tjelesnih dijela milosrđa

 1. Gladna nahraniti
 2. Žedna napojiti
 3. Siromaha odjenuti
 4. Putnika primiti
 5. Bolesnika i utamničenika pohoditi
 6. Roba otkupiti
 7. Mrtva pokopati

 

Osam Blaženstava

 1. Blago siromasima u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko!
 2. Blago onima koji tuguju, jer će se utješiti!
 3. Blago skromnima, jer će baštiniti zemlju!
 4. Blago žednima i gladnima pravednosti, jer će se nasititi!
 5. Blago milosrdnima, jer će postići milosrđe!
 6. Blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati!
 7. Blago mirotvorcima, jer će se zvati sinovi Božji!
 8. Blago progonjenima zbog pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko!

 

Glavne istine katoličke vjere

 1. Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac i Sin i Duh Sveti.
 2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i upravlja.
 3. Duša je čovječja besmrtna.
 4. Sin je Božji postao čovjekom i otkupio nas svojom smrću na križu.
 5. Milost je Božja potrebna za spasenje.
 6. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom.

 

Tri bogoslovne kreposti

 1. Vjera
 2. Ufanje
 3. Ljubav

 

Četiri posljednje stvari

 1. Smrt
 2. Sud
 3. Pakao
 4. Raj / Čistilište