Sakramenti

Sakramenti su vidljivi znaci nevidljive Božje milosti. Nadahnuta Svetim pismom i Predajom, Crkva je oblikovala sedam posebnih slavlja, koja su nazvana sakramentima. To su: krštenje, ispovijed, euharistija, potvrda, ženidba, bolesničko pomazanje i svećenički red.

Sakramente vjernik prima da mu hrane, jačaju i učvršćuju vjeru. Oni ga prate od rođenja pa sve do smrti. U našoj zajednici pripremamo djecu i odrasle na  ove sakramente koje kod nas mogu i primiti.