Župno vijeće

Zadaće župnog vijeća
Župno vijeće župnikovo je savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi, a  sastavljeno je od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Ono potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području naviještanja, bogoslužja i dobrotvornost te time povezuje djelovanje svećenika i laika.

Tko može biti član župnog vijeća i kako se ono bira?
Župno vijeće u Biskupiji Mainz bira se svake četiri godine. Vjernici tada predlažu svoje kandidate i za njega trebaju skupiti pet potpisa. Sam kandidat svojim potpisom daje privolu da bude kandidiran. Dopušteno je kandidirati i samoga sebe.

Kandidirati se mogu svi članovi naše Zajednice koji su primili sakramente inicijacije te na dan izbora imaju navršenih 18 godina, odnosno predstavnici mladih moraju na dan izbora imati navršenih 16 godina.

Kada prođe vrijeme predviđeno za kandidaturu, župni ured sastavlja listu svih kandidata za koje se može glasovati. Župnik određuje za koliki broj kandidata se može glasovati, a obično je to broj članova kojeg želimo imati u župnom vijeću.

Pravo izbora imaju svi članovi naše Zajednice koji su na dan izbora navršili 16 godina. Izbori se u našoj Zajednici uglavnom organiziraju nakon misnih slavlja, ali je moguće ako netko želi glasovanje izvršiti i pismenim putem, za što se treba javiti u župni ured ranije kako bi se to moglo na vrijeme odviti. Na dan izbora članovi od izborne komisije dobiju glasački listić na kojem stoji da moraju zaokružiti najmanje jednog člana a najviše koliko bude određeno. Glasački listić ubacuje se u glasačku kutiju. Po završetku glasovanja izborna komisija broji glasove, te rezultate javlja u Biskupiju. Nakon što Biskupija potvrdi novoizabrano župno vijeće, ono organizira svoju prvu sjednicu, tzv. konstituirajuću sjednicu gdje biraju predsjednika, dopredsjednika, zastupnika mladih te članove koje će sudjelovati na postojećim gremijima.

Svako je, dakle, župno vijeće sastavljeno od župnika, pastoralanih suradnica koji u župno vijeće ulaze direktno po svojoj dužnosti te članova odabranih na izborima. Kandidati koji nisu prešli izborni prag, na zahtjev župnika mogu također biti uvršteni u župno vijeće, ili ostaju pričuva u slučaju da jedan od odabranih članova dadne ili dobije ostavku na svoje mjesto.

U našoj Zajednici prvo župno vijeće izabrano je 1987. godine a njegovi članovi su bili: Mate Žarko, Merica Zeljković, Marija Vujčić, Mijo Livančić, Martin Šemperović, Melita Marta Milić, Zorka Smilović i Vlado Knežević. Od tada naša Zajednica redovito bira župno vijeće, koje je župniku uvijek bilo od velike pomoći.

Aktualni članovi Župnog vijeća Hrvatske katoličke zajednice u Darmstadtu su:
fra Josip Bebić
s. Damjana Damjanović
s. Anđela Milas
Martin Barušić
Snježana Cornford
Mate Gabelica
Luka Grbavac
Michelle Klaić
Andreja Marković
Miodrag Marković
Orlando Medo
Niko Mihaljević
Mario Perković
Josip Šarić
Patricija Tufeković