Pastoralne suradnice

Sve dosadašnje pastoralne suradnice u Hrvatskoj katoličkoj misiji Darmstadt pripadale su i pripadaju družbi Školskih sestara Franjevki Krista Kralja – Provincija Presvetoga Srca Isusova – Split.

Družba Školskih sestara trećeg reda sv. Franje Asiškoga osnovana je zapravo u Grazu u Austriji davne 1842. godine. Od te Družbe odvojila se i postala samostalnom nova Družba s kućom maticom u Mariboru 1869. godine. Sestre su došle iz Maribora u Split 1904. godine. S vremenom su izgradile kuću, osnovale neke podružnice, uspostavile novicijat te su se tako stekli uvijeti da se može osnovati nova Provincija Presvetoga Srca Isusova, što je i ostvareno 1922. godine.

Danas Provincija broji 220 sestara u više kuća u domovini. Sestre rade u školstvu, dječjim vrtićima, bolnicama, domovima za starije i nemoćne osobe te u pastoralu na mnogim župama u domovini i inozemstvu, kao i u misijama u Kongu.

Sestre su u Darmstadtu poučavale i poučavaju djecu i mlade, a posebno ih spremaju za sakramente sv. pričesti i potvrde, vode crkveno pjevanje i sviranje, pripremaju s djecom i mladima priredbe za sv. Nikolu, Božić, Majčin dan, sudjeluju na susretu zborova djece i mladih, pripremaju djecu za Biblijsku olimpijadu na kojoj su bili i pobjednici. Sestre također posjećujuju bolesnike, obitelji, idu zajedno s vjernicima na hodočašća, bilo u Njemačkoj u Marienthal i Schönstadt, bilo u svjetski poznate zemlje i mjesta, kao što su Sveta Zemlja, Lurd, Asiz, Padova, Rim, Fatima i sl.

Zapravo može se reći, da su sestre vrlo učinkovito sudjelovale i još uvijek sudjeluju u svim vidovima vjerskog, kulturnog i društvenog života misije u Darmstadtu.

Danas u Hrvatskoj katoličkoj zajednici Darmstadt djeluju:

 

Andjela Milas
s.Anđela Milas

S. Anđela Milas rođena je 27. svibnja 1948. godine u Zmijavcima kod Imotskog. Novicijat započinje 8. rujna 1966. u Splitu gdje 20. kolovoza 1972. polaže i doživotne zavjete. Kao katehistica i voditeljica liturgijskog pjevanja djeluje u mnogim župama u domovini i inozemstvu. Od 2001. godine djeluje u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Darmstadtu.

 

 

 

 

 

 

 

Damjana Damjanovic
s.Damjana Damjanović

S. Damjana Damjanović rođena je 8. srpnja 1943. u Strupniću kod Livna. Novicijat započinje 8. rujna 1965. na Lovretu u Splitu, gdje 25. kolovoza 1971. polaže i doživotne zavjete. Katehizirala je i vodila crkveno pjevanje u mnogim župama u Hrvatskoj. Od 1994. godine djeluje u Hrvatskoj katoličkoj zajednici u Darmstadtu.