Izabrano novo Župno vijeće

Na izborima za novo Župno vijeće Hrvatske katoličke zajednice Darmstadt, koje se na razini cijele Biskupije Mainz, održalo 16. i 17. ožujka 2024. godine, vjernici su izabrali svoje predstavnike. Od 16 kandidata biralo se 12 članova. Poredak po broju dobivenih glasova, od kojih 12 prvih, crveno označenih tvore novo Župno vijeće, je:

 1. Gabelica, Mate 133
 2. Tufeković, Patricija 113
 3. Šarić Josip 108
 4. Klaić, Michelle 106
 5. Medo, Orlando 89
 6. Grbavac, Luka 85
 7. Mihaljević, Niko 83
 8. Marković, Miodrag 83
 9. Cornford, Snježana 71
 10. Marković, Andreja 71
 11. Barušić, Martin 66
 12. Perković, Mario 56
 13. Gunić, Tomislav 41
 14. Andrejić, Ranko 33
 15. Zečić, Mate 31
 16. Čolić, Emanuel 26