Krštenje

„Djeca se Božja zovemo i jesmo“ (1 Iv 3,1)

Prvi sakramenat je krštenje.  Krštenik se rađa iz vode i Duha Svetoga i postaje dijete Božje. Prvi kršćani su se tako nakon duge priprave krstili uranjanjem u vodu. Zvali su se katekumeni. Kad su upoznali vjeru, primali su sakrament krštenja, prve pričesti i krizme i tako postajali članovi Kristove Crkve. Prilikom krštenja opraštao im se istočni grijeh i svi ostali počinjeni grijesi, jer je krštenik uronjen u život, smrt i uskrsnuće Isusa Krista te je preporođen na novi život. S  vremenom su kršćani željeli da i njihova djeca postanu članovi Crkve pa je tako nastao običaj krštenja male djece.

Najljepši dar koji roditelj može dati svome djetetu dar je vjere, a upravo se on najlakše prima krštenjem djeteta i njegovim odgojem u vjeri. 

 

Krštenje djeteta

Za krštenje djeteta u našoj Zajednici potrebno je nazvati župni ured gdje će se popuniti prijavnica za krštenje. Tom ćete prigodom dogovoriti i termin krštenja te dobiti termin za razgovor sa župnikom koji će u kratkom susretu s vama proći sam obred krštenja.

Što je potrebno za krštenje djeteta?

  • rodni list djeteta (treba donijeti originalni rodni list koji će biti vraćen nakon uvida)
  • potvrda od kuma/kume da može kumovati (Patenschein)
  • krsna svijeća

Tko može biti kum?

Zadaća kuma je pomagati roditeljima u odgoju djeteta kako bi ono živjelo kršćanski  život u skladu s primljenim krštenjem.

Kum može biti odrasla osoba koja je navršila 16 godinu života i koja je primila sakramente inicijacije, dakle krštena je u Katoličkoj Crkvi, pričešćena i krizmana te živi životom u skladu s vjerom i preuzetom službom. U Njemačkoj je još važno da pripada Katoličkoj Crkvi odnosno da nije istupila iz nje.

Krštenje u domovini

Ako se roditelji odluče svoje dijete krstiti u domovini ili nekoj drugoj župi kojoj ne pripadaju, trebat će im  otpusno pismo koje mogu dobiti u našem uredu. Nakon krštenja roditelji bi trebali donijeti potvrdu o krštenju kako bismo krštenje mogli unijeti u našu bazu podataka.

 

Krštenje odraslih osoba

Vjernici koji iz nekih razloga još nisu kršteni ili nisu primili jedan od drugih sakramenata inicijacije, a željeli bi to napraviti mogu se također javiti u naš ured. Kao prvo poslat ćemo zahtjev u Biskupiju za krštenje odrasle osobe i nakon toga krenuti s pripremama. Pripreme se odvijaju u dogovoru s vama, a njihovo vrijeme zavisi o tome koliko ste do sada već upoznati s katoličkom vjerom. Nakon priprema slijedi krštenje. Budući se radi o odrasloj osobi, biskup daje dozvolu svećeniku da podijeli i druge sakramente inicijacije, tako da će osoba odmah biti i pričešćena i krizmana.

Budući se krštenjem briše istočni grijeh i svi ostali grijesi, ovom prigodom krštenik se ne treba ispovijediti. Ispovijed slijedi, kao i za sve ostale vjernike, poslije po potrebi, a po jednoj od pet crkvenih zapovijedi trebala bi se vršiti najmanje jedanput u godini.