Tajništvo

Tajnica:           Marija Lovrić Holenda, mag. oec.

 

 

Radno vrijeme: Utorkom i četvrtkom 9-15 sati te po dogovoru

Adresa:            Kroatische katholische Gemeinde

Feldbergstrasse 27

64293 Darmstadt

Telefon:           06151 89 62 66

Fax:                   06151 85 15 22

E-Mail:            hkm.darmstadt@t-online.de

 

 

Marija, Tajnica
Marija Lovrić Holenda

U uredu je od rujna 2006. kao tajnica zaposlena Marija Lovrić Holenda, rođena 30. kolovoza 1973. godine u Giessenu. Osnovnu školu završila je u Solinu, a srednju ekonomsku u Splitu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu i stekla zvanje magistra ekonomije.

Marija Lovrić Holenda zaposlena je kao tajnica i u Hrvatskoj katoličkoj zajednici Mainz  od 2001. godine te u Hrvatskoj katoličkoj zajednici Rüsselsheim.

 

Od 2004. do rujna 2006. radila je i u Hrvatskom naddušobrižničkom uredu u Frankfurtu kao grafička urednica za „Živu zajednicu“.