Dosadašnje pastoralne suradnice

Sve dosadašnje pastoralne suradnice u Hrvatskoj katoličkoj misiji Darmstadt pripadale su i pripadaju družbi Školskih sestara Franjevki Krista Kralja – Provincija Presvetoga Srca Isusova – Split.

Družba Školskih sestara trećeg reda sv. Franje Asiškoga osnovana je zapravo u Grazu u Austriji davne 1842. godine. Od te Družbe odvojila se i postala samostalnom nova Družba s kućom maticom u Mariboru 1869. godine. Sestre su došle iz Maribora u Split 1904. godine. S vremenom su izgradile kuću, osnovale neke podružnice, uspostavile novicijat te su se tako stekli uvijeti da se može osnovati nova Provincija Presvetoga Srca Isusova, što je i ostvareno 1922. godine.

Danas Provincija broji 220 sestara u više kuća u domovini. Sestre rade u školstvu, dječjim vrtićima, bolnicama, domovima za starije i nemoćne osobe te u pastoralu na mnogim župama u domovini i inozemstvu, kao i u misijama u Kongu.

Sestre su u Darmstadtu poučavale i poučavaju djecu i mlade, a posebno ih spremaju za sakramente sv. pričesti i potvrde, vode crkveno pjevanje i sviranje, pripremaju s djecom i mladima priredbe za sv. Nikolu, Božić, Majčin dan, sudjeluju na susretu zborova djece i mladih, pripremaju djecu za Biblijsku olimpijadu na kojoj su bili i pobjednici. Sestre također posjećujuju bolesnike, obitelji, idu zajedno s vjernicima na hodočašća, bilo u Njemačkoj u Marienthal i Schönstadt, bilo u svjetski poznate zemlje i mjesta, kao što su Sveta Zemlja, Lurd, Asiz, Padova, Rim, Fatima i sl.

Do sada su u Hrvatskoj katoličkoj zajednici u Darmstadtu djelovale:

 

bozena duvnjak
s.Božena Duvnjak

S. Božena Duvnjak rođena je 2. siječnja 1940. u Čitluku, župa Promina. Novicijat je započela 8. rujna 1959. na Lovretu u Splitu, a doživotne zavjete položila 9. rujna 1965. u Splitu. Obavljala je mnoge poslove u Provinciji i Kongregaciji. U Darmstadtu, kao prva sestra, djelovala je od 1981. do 1994. godine. Sada je u Zadru u sestrinskoj kući i vodi brigu za sestre u misijama.

 

 

 

vitalija krizan
s. Vitalija Križan

S. Vitalija Križan rođena je 16. studenoga 1950. u Čelebiću kraj Livna. Vrijeme novicijata započela je 9. rujna 1968. na Lovretu u Splitu, a doživotne zavjete položila 25. kolovoza 1974. u Splitu. Kao katehistica – pastoralna suradnica djelovala je na više mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. U Darmstadtu je djelovala od 1985. do 1995. godine. Sada radi kao katehistica i voditeljica crkvenog pjevačkog zbora u župi Hrvace kod Sinja.

 

 

 

rozarija zupic
s. Rozarija Župić

S. Rozarija Župić rođena je 24. travnja 1938. godine u Radošiću kraj Sinja. Novicijat je započela  3. listopada 1957. godine na Lovretu u Splitu, gdje je položila i doživotne zavjete 4. listopada 1963. Obavljala je različite poslove u Provinciji, a najdulji niz godina radila je u domu za starije i nemoćne osobe Glouk te u različitim misijama. U Darmstadtu je kao katehistica djelovala  od 1995. do 2001. godine. Sada živi i radi u sestrinskoj kući u Zadru.