Dosadašnji župnici

Tijekom povijesti Hrvatske katoličke misije u Darmstadtu, od osnutka 1. srpnja 1969. do danas, izmijenilo se osam župnika

fra roko romac
fra Roko Romac

Fra Roko Romac rođen je 13. ožujka 1915. u Glavicama kraj Sinja. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Sinju, filozofsko-teološki studij u Sinju i Makarskoj. U franjevački red stupio je 1933. u na Visovcu, a svečane zavjete položio je 1937. u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 1940. u Makarskoj.

Nakon svećeničkoga ređenja pastoralno je djelovao u župama koje su povjerene Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja. Zatim je nekoliko godina bio u Sjedinjenim Američkim Državama, u New Yorku. Od 20. srpnja 1970. do 31. kolovoza 1983. bio je dušobrižnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Darmstadtu. U mirovinu je otišao u Frankfurt na Majni.

Fra Roko je umro u Frankfurtu, 10. prosinca 1988., a pokopan je u franjevačkoj grobnici na gradskom groblju sv. Frane u Sinju.

 

fra frano bilokapic
fra Frano Bilokapić

Fra Frano Bilokapić rođen je 10. svibnja 1941. u Udovičićima kraj Sinja. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu u Sinju, klasičnu gimnaziju u Sinju i Zagrebu, filozofsko-teološki studij u Makarskoj. U franjevački red stupio je 1960. na Visovcu, a svečane zavjete položio je 1966. u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 1969. u Šibeniku.

Nakon svećeničkoga ređenja pastoralno je djelovao u Sinju, Vrlici i Zagrebu. Zatim je premješten za dušobrižnika, među hrvatske vjernike, u Njemačku, najprije u München, a potom je od 1. rujna 1983. do 31. kolovoza 1991.  u Darmstadt.

Nakon 15 godina službe u Njemačkoj, fra Frano se vratio u Sinj gdje je obavljao službu gvardijana i župnika (1991.-1994.). Župničku službu od 1994.-2003. godine obavljao je u Studencima, a od 2003. pa do svoje smrti bio je župnik u Hrvacama.

Godine 2008. dobio je osobnu nagradu Županije splitsko–dalmatinske, za izniman i prepoznatljiv rad u očuvanju sakralnih objekata i kulturne baštine, kao i osjećaj za narodne običaje i tradiciju krajeva u kojima je službovao. Prvi predsjednik Hrvatske dr. Franjo Tuđman odlikovao ga je za nemjerljivu pomoć u Domovinskom ratu i zbrinjavanju izbjeglica.

Fra Frano je nakon teške bolesti umro u Zagrebu 16. kolovoza 2011., a pokopan je u franjevačkoj grobnici na gradskom groblju sv. Frane u Sinju.

 

fra nediljko budimir bekan
fra Nediljko Budimir Bekan

Fra Nediljko Budimir Bekan rođen je 20. travnja 1952. u Turjacima kraj Sinja. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Sinju, filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu. U franjevački red stupio je 1969. u svetištu La Verna u Italiji, a svečane zavjete položio je 1976. u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 1978. u Sinju.

Nakon svećeničkoga ređenja obnašao je pet godina dužnost župnoga vikara u župi Gospe Sinjske u Sinju. Zatim je pastoralno djelovao među hrvatskim vjernicima u Njemačkoj, najprije kao dušobrižnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Frankfurtu, a od 1. rujna 1991. do 30. rujna 2000., kao voditelj misije u Darmstadtu.

Fra Nediljko je 19. listopada 2000. tragično preminuo nakon prometne nezgode u Stubičkim Toplicama. Pokopan je u franjevačkoj grobnici na gradskom groblju sv. Frane u Sinju.

 

 

fra Ivan Vidović
fra Ivan Vidović

Fra Ivan Vidović rođen je 8. rujna 1946. u Baljcima kraj Drniša. Osnovnu školu završio je u Gracu Drniškom, klasičnu gimnaziju u Sinju, filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu. U franjevački red stupio je 1963. na Visovcu, a svečane zavjete položio je 1970. u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 1972. u Drnišu.

Nakon svećeničkoga ređenja pastoralno je djelovao u Vrlici, u Kljacima kraj Driša, u Runoviću kraj Imotskoga i u Brštanovu kraj Splita. Nakon toga dolazi u Njemaöku gdje djeluje u biskupiji Köln, Leverkusenu, Giessenu i Wuppertalu.  Hrvatsku katoličku zajednicu u Darmstadtu vodio je od 1. listopada 2000. do 31. kolovoza 2006., i nakon toga odlazi u Rosenheim. 2009. godine vratio se u domovinu gdje je bio župnik u Šibeniku do 2013. nakon čega preuzima župu u Miljevcima koju je vodio do svoje smrti. Preminuoje iznanada 05. rujna 2022. Pokopan je na Visovcu.

 

 

fra Josip Klaric
fra Josip Klarić

Fra Josip Klarić rođen je 25. svibnja 1948. u Biloj Vlaki, općina Stankovci. Osnovnu školu završio je u Stankovcima, klasičnu gimnaziju u Sinju, filozofsko-teološki studij u Makarskoj, Dubrovniku i Zagrebu. U franjevački red stupio je 1965. na Visovcu, a svečane zavjete položio je 1971. u franjevačkom svetištu La Verna u Italiji. Za svećenika je zaređen 29.lipnja 1974. u Imotskom.

Nakon svećeničkoga ređenja pastoralno je djelovao u župama koje su povjerenje Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja: u Promini kraj Drniša, Dubravi i Bilicama kraj Šibenika. Zatim je devet godina, od 1978. do 1987., pastoralno djelovao među njemačkim vjernicima u limburškoj biskupiji u Dornburgu, četri godine kao kapelan u Elbtal-Dorcheimu, a 5 godina kao župnik.
Od 1987. do 1997., bio je župnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji Offenbach, nakon čega je, od 1997. do 2003., obnašao službu delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj u Hrvatskom dušobrižničkom uredu u Frankfurtu. Nakon toga, od 2003. do 2006., pastoralno je djelovao među hrvatskim vjernicima u Mainzu, a od 1. rujna 2006. do 22. listopada 2011. kao župnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Darmstadtu.  Od siječnja 2008. do listopada 2011. bio je član Svećeničkoga vijeća u Biskupiji Mainz, kao predstavnik svećenika drugih materinskih jezika. U Domovinu se vratio 2011. godine, u grad Šibenik, gdje i danas živi i djeluje.

 

fra Nediljko Brecic
fra Nediljko Brečić

Fra Nediljko Brečić rođen je 1950. godine u Imotskom. Svoju prvu svetu misu služio je 25.7.1976. u župnoj crkvi sv. Frane u Imotskom.
Od 1986.-1991. bio je dušobrižnik u HKM Ludwigsburg, zatim je bio župnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji Düsseldorf (1991.-2000.). Hrvatsku katoličku zajednicu Stuttgart-Centar vodio je od 2000. do 2011. nakon čega dolazi u Darmstadt. U Hrvatskoj katolčkoj zajednici u Darmstadtu ostaje do 2019. godine, a potom preuzima Hrvatsku katoličku zajednicu u Weiblingenu gdje i danas djeluje.

 

 

 

Fra Ivan Čikara rođen je 1981. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u Grabu pokraj Trilja, a klasičnu gimnaziju u Sinju. Filozofsko-teološki fakultet završio je na Katoličkom bogoslovnom-u u Splitu.

Za svećenika je zaređen 2008. godine. Prvu službu vršio je u Zagrebu gdje je bio kapelan i ekonom u samostanu i župi Majke Božje Lurdske. Potom odlazi u Split gdje prima službu kapelana u župi Gospe od Zdravlja. Potom postaje dušobrižnikom u Hrvatskoj katoličkoj zajednici u Frankfurtu. Od prosinca 2019. imenovan je voditeljem naše Zajednice gdje ostaje do rujna 2022. Nakon toga fra Ivan se vraća u Domovinu gdje postaje župnim vikarom i duhovnikom sjemeništaraca. Fra Ivanu je povjerena filijala Brnaze s novom crkvom sv. Nikole Tavelića.