Euharistija

Euharistija ili Sveta pričest je sakarment u kojem vjernici primaju i blaguju tijelo i krv Kristovu, a ustanovio ga je Isus na posljednjoj večeri kao čin svog potpunog predanja. U spomen na taj događaj, na Isusovu muku, smrt, uskrsnuće te na njegovo otkupljenje čovjeka vjernici primaju pričest pod prilikama kruha i vina.

U Euharistiji svećenik posvećuje hostije i vino i pretvara ih u tijelo i krv Kristovu. Pri pretvorbi  ne dolazi do promjene oblika tvari, dakle ne događa se transmaterijalizacija, nego do promjene biti dakle transsupstancije.

Crkva preporučuje da vjernici što češće primaju Kristovo tijelo kao duhovnu hranu i piće, a jedna od pet crkvenih zapovijedi kaže da bi se vjernici barem jednom u godini trebali ispovijediti i o Uskrsu pričestiti.

 

Kako se pričestiti?

Uvjeti 
Na pričest treba ići spreman. Isusa treba primiti u uredno i čisto srce. Za male grijehe valja se pokajati tijekom mise, a kod velikih grijeha potrebno se prethodno ispovijediti.

Put
Često puta svjedočimo da ljudi na pričest krenu sa svih strana. Na pričest bi trebalo ići dostojanstveno, bez pretjecanja, naguravanja i slično. Već duže vrijeme nastojimo vjernike potaknuti da na pričest dolaze kroz sredinu crkve, a vraćaju se sa strane kako bi se izbjeglo naguravanje i cijeli hod tekao mirno u jednom smjeru.

Način
Posebno želimo još jednom objasniti kako se prima pričest, budući da još uvijek ima dosta odstupanja od onog kako bi trebalo biti. Pričest se prima ili na usta ili na ruku.

Na ruku se prima tako da se stavi lijevi dlan preko desnog (u obliku križa). Ruke se podignu u razinu prsnog koša i lagano ispruže naprijed prema svećeniku. Ako su ruke spuštene niže, svećenik ih ne vidi i najprije će ponuditi pričest na usta. Da biste izbjegli objašnjavanje pred oltarom, molimo, podignite ruke. Kad svećenik stavi hostiju na vaš lijevi dlan, desnom rukom, s dva prsta, uzmite hostiju i prinesite je ustima. Pogledajte da na dlanu nije ostala koja mrvice hostije.  Pričestite se obvezno ispred svećenika. Ne okrećite mu leđa prije nego ste stavili hostiju u usta.

 

Prva pričest

Sakrament Prve pričesti u našoj se zajednici dijeli svake godine i to djeci trećeg razreda osnovne škole.  Za ovaj važan dan u njihovim životima, djeca se pripremaju na vjeronauku koji započinje u prvom razredu, ali najkasnije djeca bi se trebala prijaviti na početku trećeg razreda. Djeca se uče i kako se pravilno ispovijediti, jer prije Prve pričesti slijedi prva ispovijed.

Na vjeronauk i za Prvu pričest svoju djecu možete prijaviti s prijavnicom koju možete naći na našim stranicama početkom svake školske godine ili je možete preuzeti ovdje. Prijavnicu je potrebno predati župnom uredu, bilo osobno ili mailom.

Za Prvu pričest vašem će djetetu trebati i krsni list, osim ako je dijete kršteno u našoj župi. Krsni list možete dostaviti i naknadno, ako ga nemate prilikom prijave.

Dragi roditelji, potičite svoju djecu na ova dva važna sakramenta. Najbolje bi bilo da nedugo nakon Prve pričesti svoju djecu motivirate na ispovijed nekoliko puta u kraćem periodu, kako bi stekli naviku i oslobodili se mogućeg straha.

 

Zadnja pričest

Za svakog čovjeka vrlo je važan trenutak kad se njegov zemaljski život bliži svome kraju i njegova duša prelazi u vječnost. U takvim trenutcima za svakog bi vjernika bilo dobro, ako je u mogućnosti da se ispovijedi i pričesti te primi bolesničko pomazanje. Ta sveta pričest, prije putovanja u vječnost u našem se hrvatskom jeziku naziva popudbina.